ВЛЕЗ ВЪВ ФОРМА

СЕДМИЧЕН ГРАФИК

Часовете се записват предварително чрез MindBody

Monday - Friday

Monday

7:00 Crossfire

8:00 Crossfire

9:00 Crossfire

10:00-16:30Open Gym

17:30 Crossfire

18:30 Weighlifting

19:30 Crossfire

Tuesday

7:00 Crossfire

8:00 Engine

9:00 Crossfire

10:00-16:30Open Gym

17:30 Crossfire

18:30 Crossfire

WEDNESDAY

7:00 Crossfire

8:00 Crossfire

9:00 Crossfire

10:00-16:30Open Gym

17:30 Crossfire

18:30 Crossfire

19:30 Gymnastics

THURSDAY

7:00 Crossfire

8:00 Weighlifting

9:00 Crossfire

10:00-16:30Open Gym

17:30 Crossfire

18:30 Crossfire

Friday

7:00 Crossfire

8:00 Crossfire

9:00 Crossfire

10:00-16:30Open Gym

17:30 Crossfire

18:30 Crossfire

WEEKEND

SATURDAY

9:00 Crossfire
10:00 Weightlifting

11:00 Mobility

SUNDAY
10:00 Engine
11:00 Functional Bodybuilding

Monday

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Saturday

SUNDAY

ВЛЕЗ ВЪВ ФОРМА

ЦЕНИ НА КАРТИ И ПОСЕЩЕНИЯ

Индивидуална тренировка

Групова тренировка

Корпоративна тренировка

СТИСКА ЛИ ТИ?

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАКУПЕНА КАРТА