ВЛЕЗ ВЪВ ФОРМА

СЕДМИЧЕН ГРАФИК

Monday - Friday

7:00 Crossfire

8:00 Crossfire

9:00 Crossfire

10:00-17:00 - No classes

17:30 Crossfire

18:30 Crossfire

19:30 Crossfire

7:00 Crossfire

8:00 Crossfire

9:00 Crossfire

10:00-17:00 - No classes

17:30 Crossfire

18:30 Weightlifting

19:30 Crossfire

7:00 Crossfire

8:00 Crossfire

9:00 Crossfire

10:00-17:00 - No classes

17:30 Crossfire

18:30 Crossfire

19:30 Engine

7:00 Crossfire

8:00 Crossfire

9:00 Crossfire

10:00-17:00 - No classes

17:30 Crossfire

18:30 Gymnastics

19:30 Crossfire

7:00 Crossfire

8:00 Crossfire

9:00 Crossfire

10:00-17:00 - No classes

17:30 Crossfire

18:30 Mobility

19:30 Crossfire

WEEKEND

9:00 Crossfire

10:00 Weightlifting

11:00 Crossfire

10:00 gymnastics

11:00 engine

  • Monday - Friday
  • Weekend

Monday

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

Saturday

SUNDAY

ВЛЕЗ ВЪВ ФОРМА

ЦЕНИ НА КАРТИ И ПОСЕЩЕНИЯ

СТАНДАРТНИ

ЗА УЧЕНИЦИ

ИНДИВИДУАЛНА ТРЕНИРОВКА

СТИСКА ЛИ ТИ?

ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАКУПЕНА КАРТА